Høj indbrudsrate i Danmark

Høj indbrudsrate i Danmark i forhold til sammenlignelige lande

I forhold til sammenlignelige lande har Danmark en høj indbruds­rate, og Danmark har samtidig en relativt lav sigtelsesprocent og opklaringsprocent på indbrudsområdet (kilde: Folketingets Rigsrevision. Beretning om politiets indsats i forhold til at rejse sigtelser for indbrud, december  2020).

Effekt på risikoen for indbrud

I Holland har myndighederne igennem 20 år gennemført en samlet og koordineret indsats imod indbrud, og der er klar evidens for, at den har medført en effekt på risikoen for indbrud, når man kan konstatere, at de blot har en indbrudsrate på 50% af den, som vi ser i Danmark i dag.

Det er muligt at opnå det tilsvarende niveau i Danmark, selv om vi kan glæde os over, at antallet af indbrud falder for øjeblikket, så sker dette fra et ekstremt højt indbrudsniveau og burde ikke være noget, som vi skal stille os selv tilfreds med hverken som borger eller som samfund.

Tracefind mener derfor, at Danmark burde sætte disse overordnede målsætninger, når vi vurderer, om indsatsen mod indbrud (både i forhold til private og virksomheder) er en succes:

  • Antallet af indbrud i Danmark skal ikke være højere end gennemsnittet af indbrud i Holland, Tyskland, Norge og Sverige i forhold til antallet af indbyggere
  • Opklaringsprocenten for opklarede indbrud skal som minimum ligge på niveau med Tyskland, Norge og Sverige.
  • Antallet af sagsbehandlingsdage for en indbrudssag uden aktiv efterforskning må ikke overstige 30 dage, såfremt dette sker, skal der fra rigspolitiet tilføres ekstra efterforskningsressourcer til den enkelte politikreds
  • Lovkrav om indbrudssikring i nybyggeri. I Holland og England har man i en årrække haft lovkrav om indbrudssikring i nybyggeri af boliger, og det har betydet, at antallet af indbrud i de to lande er reduceret markant. I begge lande er indbrudsraten halveret. Indbrudssikrede hjem smitter samtidig positivt af på ikke indbrudssikrede hjem i lokalområdet.
Fokus på ventetid

Til understøttelse af ovenstående mål kunne man, som det er sket i sundhedsvæsnet, indføre en rettighed, hvor der skal være et specielt fokus. Inden for indbrudsbekæmpelse kunne det f.eks. være:

  • Maksimal ventetid på at politiet kan gennemføre gerningsstedsbeskrivelse og teknisk sporsikring efter et indbrud er tre timer. Ved længere ventetid kan borgeren (eller virksomheden) vælge andre kvalificerede aktører til at gennemføre gerningsstedsbeskrivelse og teknisk sporsikring.

Mulighed for at få dækket udgiften til screening og afhjælpning af indbrudsrisiko i sin bolig, uanset ejerforhold via boligjob-ordningen.

Risikoen for at blive opdaget stiger for hver gang, tyven begår indbrud, hvor Tracefind sporsikrer

Harald Sælen
CEO, Tracefind ApS