GDPR

Vi værner om din digitale sikkerhed

Her kan du læse om, hvordan TRACEFIND ApS overholder GDPR (Persondataforordningen). Vi har kort beskrevet, hvordan TRACEFIND ApS behandler, bruger samt videregiver oplysninger om din(e) bolig(er) til fx dit forsikringsselskab.

Vores TRACEFIND-konsulenter har tavshedspligt om oplysninger vedrørende din bolig mv., som de kommer i besiddelse af. Det gælder, uanset hvilket produkt eller ydelse indenfor TRACEFIND ApS ́ produktsortiment, du benytter dig af.

Udgangspunktet er, at ingen af de ovenfor nævnte oplysninger må udveksles med fx dit forsikringsselskab uden dit samtykke. TRACEFIND ApS indsamler og behandler visse typer af relevante personoplysninger om dig og din bolig(er):

  1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse(r) herunder e-mailadresse(r) samt telefonnumre.
  2. Du bliver informeret om fundne relevante oplysninger om din bolig. Fx manglende alarm, ikke – dirkefri låse til hoved- og bagdøre samt adgangsforhold i øvrigt, som vi finder i forbindelse med en gennemgang og undersøgelse af din(e) bolig(er).

TRACEFIND ApS videregiver udelukkende de oplysninger til fx dit forsikringsselskab, der er påkrævet til det pågældende formål i forbindelse med indsamling og behandling af visse typer af relevante personoplysninger om dig og din bolig(er).

Da behandlingen af de pågældende oplysninger er baseret på dit samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Derfor kan du altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke videregivelsen af oplysninger allerede er sket.

De af dig afgivne personoplysninger samt afgivne oplysninger om din bolig behandles og opbevares hos vores IT-samarbejdspartner, der opbevarer vores kunders data på vegne af og efter instruks fra TRACEFIND ApS.

I forbindelse med en boligscreening indsamler og behandler TRACEFIND ApS en række oplysninger om din bolig herunder adgangs- og sikkerhedsforhold. Disse data anvender TRACEFIND ApS i anonymiseret form til statistik og andre TRACEFIND-produkter.

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder i forhold til automatiseret, individuel beslutningstagning (profilering).

Endelig har du mulighed for at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller brug af dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, kan du kontakte TRACEFIND ApS på telefon:
+45 7060 5060 eller ved at udfylde kontaktformularen.